Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος απέστειλε πρόσκληση προς τους Δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων Αγίου Ευστρατίου, Ικαρίας, Λήμνου, Οινουσσών, Σάμου, Φούρνων-Κορσέων, Χίου, και Ψαρών προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 στις 3 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Συγκεκριμένα, στην πρόσκληση του Δημάρχου Λέσβου αναφέρεται:

«Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011 και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 38561/ 30.08.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλώ τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 στις 3 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου με θέματα:

  • Διαπίστωση Απαρτίας
  • Συζήτηση για τα προβλήματα της Περιφέρειάς μας
  • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  • Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΔ και εκπροσώπων της ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
  • Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011, η πρόσκληση αποστέλλεται στους Δημάρχους, οι οποίοι υποχρεούνται να την επιδώσουν με απόδειξη στους Δημοτικούς Συμβούλους εκπροσώπους του Δήμου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου.

Εκτός της ημερομηνίας 19ης Σεπτεμβρίου 2011 που ορίζει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η ώρα καθορίστηκε έτσι ώστε, όσο το δυνατόν, να διευκολύνει τις αφίξεις και αναχωρήσεις των συναδέλφων από τα οκτώ Νησιά προς και από τη Λέσβο.

Σημειώνουμε ότι για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου εκλέγονται έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι ενώ μέλη του είναι και οι εννέα (9) Δήμαρχοι της Περιφέρειας.

Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. εκλέγονται τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι ενώ όλοι οι Δήμαρχοι είναι μέλη της Γ.Σ. αυτοδικαίως.

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται  τρία (3) μέλη της Γενικής Συνέλευσης, Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 75/2011 οι Συνδυασμοί υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης (Δήμαρχο Λέσβου) την 15η ώρα της προηγούμενης μέρας των εκλογών, Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 2011, επί ποινή αποκλεισμού.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου