Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου (αριθμός 23 της 30.10.2012) προκηρύσσουμε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Σύνταξη Μητρώου κατασκευών και κτισμάτων για το σύνολο της έκτασης του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ .