Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ασφαλιστικές εταιρίες για την υποβολή προσφορών που αφορά την ασφάλιση κατά την μεταφορά πινάκων μουσείου Θεόφιλου.
Ημερομηνία: 14.02.2014 15.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Ασφαλιστικές Εταιρίες) να υποβάλλουν προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη (κατά την φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση), σαράντα (40) έργων τέχνης Μουσείου Θεοφίλου, από το τμήμα συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα προς το Μουσείο Θεοφίλου στην Βαρειά Μυτιλήνης.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ.