Ο Δήμος Λέσβου με την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλεί τους ενδιαφερόμενος (Ασφαλιστικές Εταιρίες)   να υποβάλλουν προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη (κατά την φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση) , τριάντα πέντε (35) έργων τέχνης Μουσείου Θεοφίλου, από το   Μουσείο Θεοφίλου στην Βαρειά Μυτιλήνης, προς το  τμήμα συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα .

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .