Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο έως και 30 Απριλίου 2019, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 21-5-2018.

 

 

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Η Αίτηση
Η Υπεύθυνη Δήλωση