Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών για το 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 15/3/2017.

Αναλύτικα
Η πρόσκληση
Η Μελέτη