Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας Αλατιού σύμφωνα με την αριθμ.734/09-10-2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λέσβου..

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 15:00΄ της Παρασκευής 20/10/2017.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η Μελέτη