Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας Ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων για το 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθ. 89/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Παρασκευής 26/5/2017.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη