Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσής για την προμήθεια  300 τσουρεκιών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους ανά τιμή κιλού (1 Kgr), στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, σε πρωτοκολλημένο κλειστό φάκελο (μέσω του γραφείου πρωτοκόλλου) εντός τριών  (3) ημερολογιακών ημερών  από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου , της παρούσας πρόσκλησης.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .