ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου .
Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ .