ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση τo Σάββατο 21 Απριλίου 2012 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου .

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ .