ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 05 Mαρτίου  2012 και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου .

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ .