ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012.

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 476/16-11-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης,    βάσει του άρθρου 25 του ΠΔ. 60/2007 , για την επιλογή αναδόχων  της σύμβασης ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012, για όσα δρομολόγια δεν υποβλήθηκε προσφορά κατά την πρώτη δημοπράτηση που διεξήχθη στις 02/11/2011.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ .