Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για την απευθείας ανάθεση των εργασιών:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€
2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.)  ΚΑΛΛΟΝΗΣ», Προϋπολογισμού 20.000€
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΕΡΕΣΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα τεύχη των μελετών καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και από το Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (υπάλληλο κ. Κ. Αραμπατζή, Β. Ταμβακέλλη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  05-11-2014. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής), τηλ: 2251350558.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Παλαιό Δημαρχείο, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100.

 Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ .