Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές για την απευθείας ανάθεση των εργασιών:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΡΑΣ-ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», Προϋπολογισμού 20.000€

2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», Προϋπολογισμού 20.000€

3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ» ,Προϋπολογισμού 20.000€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα τεύχη των μελετών καθώς και πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και από το Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (υπάλληλο κ. Κ. Αραμπατζή, Β. Ταμβακέλλη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι  05-11-2014. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής), τηλ: 2251350558.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γραφείο ΔΗΜΑΡΧΟΥ, Παλαιό Δημαρχείο, Μυτιλήνη,  ΤΚ 81100.
Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ .