Ο Δήμος Λέσβου κάνει γνωστό ότι, ξεκίνησε η Β΄ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τους σε αυτό.

Συνεπώς, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169), έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό, μέχρι και την 19η/03/2019.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών “COSMOTE TV PACK”) και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών “DIGEA PACK”), ενώ οι υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους, παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage» .

Δεδομένου ότι οι Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης για το Δήμο Λέσβου, σύμφωνα με τα Α΄ και Β΄ μέρη του παραρτήματος του Ν. 4563/2018, είναι απομακρυσμένες και εκτός του αστικού ιστού της περιοχής της Μυτιλήνης, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων δημοτών μας, πληροφορίες όσον αφορά στα δικαιολογητικά, αλλά και η κατάθεση των αιτήσεων, μπορούν να γίνουν στα κατά τόπους γραφεία Κ.Ε.Π. των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων.

ΦΕΚ Α΄ 169

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΜΕΡΗ Α΄ + Β΄

Α/Α Οικισμός Δημοτική Ενότητα
1. Λιγονάρι Γέρας
2. Πύργοι Γέρας
3. Τάρτι Γέρας
4. Τσάφι Γέρας
5. Τσίλια Γέρας
6. Φαρά Γέρας
7. Βατούσσα Ερεσού – Αντίσσης
8. Ερεσός Ερεσού – Αντίσσης
9. Κάμπος Ερεσού – Αντίσσης
10. Μεγαλονήσιον Ερεσού – Αντίσσης
11. Μεσότοπος Ερεσού – Αντίσσης
12. Ποδαράς Ερεσού – Αντίσσης
13. Πτερούντα Ερεσού – Αντίσσης
14. Ρεύμα Ερεσού – Αντίσσης
15. Σίγριον Ερεσού – Αντίσσης
16. Σκάλα Ερεσού Ερεσού – Αντίσσης
17. Ταβάρι Ερεσού – Αντίσσης
18. Τζίθρα Ερεσού – Αντίσσης
19. Χίδηρα Ερεσού – Αντίσσης
20. Χλιαρά Ερεσού – Αντίσσης
21. Χριστός Ερεσού – Αντίσσης
22. Χρούσος Ερεσού – Αντίσσης
23. Ψίνια Ερεσού – Αντίσσης
24. Άγρα Καλλονής
25. Μπαλίνη Καλλονής
26. Φίλια Καλλονής
27. Κώμη Λουτροπόλεως Θερμής
28. Λουτρόπολις Θερμής Λουτροπόλεως Θερμής
29. Μιστεγνά Λουτροπόλεως Θερμής
30. Ξαμπέλια Λουτροπόλεως Θερμής
31. Πηγή Λουτροπόλεως Θερμής
32. Πύργοι Θερμής Λουτροπόλεως Θερμής
33. Σκάλα Μιστεγνών Λουτροπόλεως Θερμής
34. Σκάλα Νέων Κυδωνιών Λουτροπόλεως Θερμής
35. Τούμπες Λουτροπόλεως Θερμής
36. Κάπη Μανταμάδου
37. Λαγκάδα Μανταμάδου
38. Λιμάνιον Μανταμάδου
39. Μανταμάδος Μανταμάδου
40. Πέδη Μανταμάδου
41. Άργεννος Μήθυμνας
42. Ευθαλού Μήθυμνας
43. Λεπέτυμνος Μήθυμνας
44. Σκάλα Συκαμινέας Μήθυμνας
45. Συκαμινέα Μήθυμνας
46. Αγία Βαρβάρα Πλωμαρίου
47. Άγιος Ισίδωρος Πλωμαρίου
48. Αμπέλια Πλωμαρίου
49. Ευαγγελίστρια Πλωμαρίου
50. Κάτω Χωρίον Πλωμαρίου
51. Μελίντα Πλωμαρίου
52. Μέσουνα Πλωμαρίου
53. Παραλία Δρότας Πλωμαρίου
54. Πλαγιά Πλωμαρίου
55. Πλωμάριον Πλωμαρίου
56. Τρύγονας Πλωμαρίου
57. Βασιλικά Πολιχνίτου
58. Βρίσα Πολιχνίτου
59. Κάτω Σταυρός Πολιχνίτου
60. Λισβόριον Πολιχνίτου

Από το Δήμο Λέσβου