Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστά τα παρακάτω:

«Από σήμερα ξεκινάμε την έναρξη ενός καινοτόμου προγράμματος, πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Λέσβου, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών τους, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της εποχής αλλά και της επιστήμης της Παιδοψυχολογίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα, εστιάζει στην προσχολική ηλικία, ως μια ιδιαίτερα ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο, κατά την οποία μπαίνουν τα θεμέλια της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και της κοινωνικοποίησης των παιδιών».

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από την Παιδοψυχολόγο, υπεύθυνη του προγράμματος, κα Ζαχαροπούλου Μυρτώ, στους παιδικούς σταθμούς είναι:

  • Ενημερωτικές συναντήσεις και ομιλίες  πάνω σε θέματα αγωγής και ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Θα διεξάγονται σε καθορισμένο χρόνο μέσα στο χώρο του παιδικού σταθμού για διάφορα θέματα που μπορεί ν’ αφορούν στην αγωγή των παιδιών αυτής της ηλικίας.

  • Ατομική συμβουλευτική γονέων, στα πλαίσια της οποίας προβλέπονται 1 έως 2 συναντήσεις συμβουλευτικής σε γονείς,  για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, για όσους το επιθυμούν.
  • Στοχευμένο πρόγραμμα πρόληψης μέσω της επίσκεψης μέσα στις τάξεις με στόχο την παρατήρηση πιθανών δυσκολιών στη συμπεριφορά των παιδιών.
  • Συνεργασία με τους/τις παιδαγωγούς σχετικά με τις διάφορες δυσκολίες  που μπορεί να παρουσιάζονται κατά καιρούς στη συνεργασία τους με τα παιδιά.