Ο Δήμος Λέσβου προχώρησε στη σύναψη σύμβασης  παροχής υπηρεσιών με κτηνίατρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.

Οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία της 5μελούς αρμόδιας επιτροπής, στο Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων του Δήμου Λέσβου  και θα περιλαμβάνουν ιατρικό έλεγχο, εμβολιασμό, ηλεκτρονική ταυτοποίηση, αποπαρασίτωση, στείρωση και ευθανασία όπου απαιτείται, των αδέσποτων ζώων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του νησιού μας.

Επίσης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Λέσβου, συνέταξε σχετική  μελέτη για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων, τροφών εργαλείων και λοιπών ειδών που απαιτούνται   για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου