Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία (επαναληπτική) για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλ.: 2251350515 – 2251350579) & από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες: Μανταμάδος (2253350402-3), Πέτρα (2253350710, 2253042222), Καλλονή (2253350209 -210), Πολιχνίτος (2252350407 -411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί:

  1. Την Τετάρτη, 31 / 10 / 2018, από ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα στο Μανταμάδο, για το ακίνητο Κάπης (α/α 4).
  2. Την Τετάρτη, 31 / 10 / 2018, από ώρα 11:30 έως 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα στην Πέτρα, για το ακίνητο Πέτρας (α/α 1).
  3. Την Τετάρτη, 31 / 10 / 2018, από ώρα 12:30 έως 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα στην Καλλονή, για το ακίνητο Κεραμίου (α/α 3).
  4. Την Τετάρτη, 31 / 10 / 2018, από ώρα 14:00 έως 14:30 στο Δημοτικό κατάστημα στον Πολιχνίτο, για την ομάδα ακινήτων Πολιχνίτου (α/α 2).

Αναλυτικά :