Σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Π.Α.Α) και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου συνολικού ύψους 932.400 Ευρώ και συγκεκριμένα στην βελτίωση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας του δάσους Αμπελικού, του τέως Δήμου Πλωμαρίου και νυν Δημοτικής ενότητας Πλωμαρίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων και η συντήρηση των παλιών, η κατασκευή δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας, η δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών και λοιπά τεχνικά έργα.

Το συγκεκριμένο έργο σε συνδυασμό με τις δράσεις που προγραμματίζει ο Συνεταιρισμός Ρητινοσυλλογής Αμπελικού, στον οποίο παραχωρήθηκε πρόσφατα άδεια εκμετάλλευσης του δάσους, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, θα καταστήσει το δάσος αυτό, πόλο έλξης και ευκαιρία επαγγελματικής ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους Αντιδημάρχους, οι οποίοι εργάσθηκαν για να δρομολογηθεί το παραπάνω έργο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου