Κατόπιν επιπόνων προσπαθειών επί δεκαήμερον για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές και νομικές τυπικότητες και ελλείψεις της Κεντρικής Διοίκησης, τελικά μόνο με εντολή του Δημάρχου Λέσβου Δημήτρη Φ. Βουνάτσου προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Απόστολο Πατέστο και την Υπηρεσία, κατορθώθηκε να καταβληθεί σήμερα στα ΕΛΤΑ, την ALPHA Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η πρώτη δόση Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 των προνοιακών επιδομάτων ποσού 1.543.609,95 Ευρώ. Ήδη το ανωτέρω ποσό και τα στοιχεία των δικαιούχων παραδόθηκαν σήμερα 27 Μαρτίου στα ΕΛΤΑ, την ALPHA Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για τις δικές τους ενέργειες προς τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο ποσό θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους σε 5 διμηνιαίες δόσεις.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου