Σχετικά με την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012, γίνεται γνωστό ότι η αναγγελία από το Υπουργείο Εσωτερικών, έγινε στις 22 Μαρτίου 2012 και γνωστοποιήθηκε στο οικονομικό τμήμα του Δήμου Λέσβου, στις 26-3-2012. Η αποδοχή επιχορήγησης έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 2012 και στις 3 Απριλίου 2012, αποφασίσθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου, η διάθεση πίστωσης των ποσών στους αντίστοιχους κωδικούς, τα δε χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδόθηκαν στα ονόματα των υπολόγων υπαλλήλων της κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, στις 6-4-2012. Άρα, η Δημοτική Αρχή, ήταν καθόλα έτοιμη για την πληρωμή των επιδομάτων. Τα χρήματα έφθασαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις 8-4-2012, στις 9-4-2012 ήρθαν στο ταμείο του Δήμου και αύριο Μ. Τετάρτη 11-4-2012, οι χρηματικοί υπόλογοι της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας θα παραλάβουν τα εντάλματα για να κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των κατά νόμο δικαιούχων των επιδομάτων.

Επίσης, γίνεται γνωστό, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της πάγιας προκαταβολής στους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και από αύριο Μ. Τετάρτη 11-4-2012, τα χρήματα θα είναι στη διάθεση των προέδρων.

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου