Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Αγίου Βαλεντίνου, σύμφωνα με την αρ.1/2018 τεχνική περιγραφή.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι την Τρίτη 6/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ.,  με την υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά :