Σας ανακοινώνουμε πως ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να προχωρήσει, εντός του μηνός Οκτωβρίου 2017, στην δημοσίευση ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του, καθώς και για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Τα αναλυτικά στοιχεία και το αντικείμενο του διαγωνισμού δημοσιεύτηκαν ως προκαταρκτική διακήρυξη στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σχετικό αριθμό αναφοράς 2017-139210 της 06/10/2017, όπως το κείμενο που συνοδεύει την παρούσα.

Αναλυτικά η μελέτη και το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Γεώργιος Αλεξίου