Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου».

Αναλυτικά

Η Μελέτη

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς