O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ηλεκτρονικό  διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) καθώς και του Ν.4155/13, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ (ΣΜΑ) ΠΕΤΡΑΣ-ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (υποέργο 5), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 321.060,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ  και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/09/2015 .

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 18/09/2015 .

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 30/10/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 .

Αναλυτικά :