Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ, ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”, προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 28ην  Μαΐου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 14.00΄π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναλυτικά :
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Το ΤΕΥΔ
Η Μελέτη