Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Π.& Α.Δ.Λ»

 διακηρύσσει

 την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για Α.Μ.Ε.Α (SEATRAC) στις παραλίες Βατερών και πλάζ Τσαμάκια Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου

Προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ πλέον  Φ.Π.Α 17%,

 

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ