Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικό υλικό κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ για το 2017, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της 84/2017 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθειας μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 31/5/2017.

Αναλυτικά :