Ο Δήμος Λέσβου, επαναπροκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Λ. Θερμής-Πλωμαρίου-Πολιχνίτου-Γέρας-Ευεργέτουλα-Αγιάσου του Δήμου Λέσβου».

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) .

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη) .

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :