Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Καλλονής – Πέτρας – Μήθυμνας – Ερεσού Αντίσσης – Μανταμάδου και Αγίας Παρασκευής, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 23η Οκτωβρίου 2015, Παρασκευή, ώρα 10.30 π.μ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 1ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη .

Αναλυτικά :