Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου (Η/Υ κ.λ.π.) – Προμήθεια μηχανών γραφείου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 47.966,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 22α Οκτωβρίου 2015, Πέμπτη, ώρα 10.30 π.μ. .

Η ημερομηνία λήψης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι η 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι η 21 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15.00.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 1ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ