Προμήθεια: «Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζαχάρειος» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» Δήμου Λέσβου»

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με την μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς για την προμήθεια: «Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζαχάρειος» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η Αγία Παρασκευή» Δήμου Λέσβου». Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 288.247,61€ με Φ.Π.Α, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 01 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 15.00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 7 Οκτωβρίου 2013 και ώρα από 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Aναλυτικά η περίληψη διακήρυξης εδώ
Αναλυτικά το τεύχος μελέτης εδώ