Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια  ειδών τροφίμων, για τις ανάγκες  του  Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λέσβου  ,  έτους 2018» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.107,6 ευρώ πλέον του ΦΠΑ, σύμφωνα με την 117/2018 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού ,Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Αναλυτικά η ΜΕΛΕΤΗ

Αναλυτικά η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ