Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου 2013, σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία «BON STUDIO Α.Ε.Β.Ε.», που αφορά στην προμήθεια συστημάτων ήχου και φωτισμού (κονσόλες ήχου – φωτισμού, ενισχυτές ήχου, ηχεία, μικρόφωνα, προβολείς σκηνής, ειδικά καλώδια κ.α.), για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, του Δημοτικού Θεάτρου Καλλονής και του Πολιτιστικού Κέντρου Ιππείου και σύντομα οι συνδημότες μας θα απολαύσουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στους εν λόγω πολιτιστικούς χώρους, αφού αυτοί αναβαθμίζονται σημαντικά από την εκτέλεση και λειτουργία αυτού του έργου.

Το κόστος προμήθειας του ανωτέρω εξοπλισμού, για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω πολιτιστικών χώρων, ανέρχεται στο ποσό των 45.265,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου