Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντλιών για άρδευση , προϋπολογιζόμενης αξίας  8.600,00 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 17%.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθειας μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 14/06/2017.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνέλλος Μαρίνος .

Αναλυτικά :