Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ανταλλακτικών για φωτοτυπικά, υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ κ.τ.λ., με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμό 14.998,23 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, βάσει της με αριθ. 149/2017 Μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 18/09/2017.

 

Αναλυτικά :