Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες των παιδικών  σταθμών & ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»  καθώς επίσης και των  ΝΠΔΔ των σχολικών επιτροπών Α/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 69.214,35 €  με Φ.Π.Α. 16%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, 2ος όροφος, διεύθυνση (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη), την 1η Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα Δευτέρα  ώρα 10.30’ έως 11.00’ π.μ.

Αναλυτικά :