Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια αεροϋποστηριζόμενων θόλων στα Πάμφιλα στο Σκόπελο και στο Πλωμάρι του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 806.760,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 17%.

Aναλυτικά: