O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α’) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ: α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019 -2020 & β) ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ  ΝΠΔΔ Κ.Π.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 236.666,43 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%  και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 19/07/2019

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/07/2019 .

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 05/08/2019 και ώρα 15:00 .

Αναλυτικά: