Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Τζαμιών, Τσόχας & Ειδών Διακόσμησης  για το 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 05/04/2017.

Αναλυτικά :
Η Πρόσκληση
Η Μελέτη