Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας διαφόρων υλικών λόγω εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-06-2017 στο Δήμο Λέσβου», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ανά ομάδα ή στο σύνολο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.658,00 ευρώ συν του αναλογούντος ΦΠΑ, βάσει της 181/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 20/11/2017.

  Επειδή  τη Δευτέρα  θα είμαστε κλειστά λόγω διαμαρτυρίας για το προσφυγικό,  θα παραλαμβάνουμε προφορές έως Τρίτη 21/11/2017

Αναλυτικά :

Ορθή επανάληψη της μελέτης λόγω διόρθωσης του εντύπου οικονομικής προσφοράς στην Ομάδα Β (Χρώματα)