Ο Δήμος Λέσβου, εξέδωσε σήμερα Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, την προκήρυξη για τη χορήγηση σαράντα μίας  ( 41 ) αδιάθετων από το προηγούμενο έτος (2015) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Λέσβου.

Για τη χορήγηση των αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, στον Δήμο Λέσβου.

Η εν λόγω προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια),  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου και στους πίνακες δημοσιεύσεων των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και θα διατίθεται στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη και στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Αναλυτικά η προκήρυξη .