ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Οργανισμό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ανακοινώνεται ότι:

Αύριο είναι η τελευταία ημέρα υποβολής ενστάσεων των γονέων για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Οικογενειακής Εναρμόνισης, στην ΕΕΤΑ για όσους γονείς δεν έχουν συμπεριληφθεί στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα: Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως, στους αριθμούς FAX 210-5214733,210-5214734, 210-5214666, 210-5214735 στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στην Αθήνα, ή ηλεκτρονικά μέσω E-MAIL στο miteresenstaseis@eetaa.gr με σκαναρισμένα έγγραφα μέχρι αύριο Παρασκευή 23/8. Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Μητέρων» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : www.eetaa.gr .

Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και θα πρέπει να έχει παραδοθεί στην ΕΕΤΑΑ έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.ΕΤΑΑ Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 23/8/2013 και ώρα 14:00.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου