Την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013, ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Μυτιλήνης – ΚΕΘΕΑ-, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2013.

Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει την δωδεκαετή μίσθωση κτιρίου, εντός του οικιστικού ιστού της πόλης της Μυτιλήνης από το Δήμο Λέσβου, προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης, καθώς και το Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Βορείου Αιγαίου, που θα λειτουργεί με ευθύνη και εποπτεία του ΚΕΘΕΑ.

Επιπλέον, ο Δήμος Λέσβου αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Για το λόγο αυτό, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για την εξεύρεση του πλέον κατάλληλου κτιρίου.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, τονίζει:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, που καταδεικνύει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη στήριξη της σημαντικής αυτής κοινωνικής δομής του τόπου μας. Τώρα πρέπει να φθάσουμε το συντομότερο δυνατόν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι με την εξεύρεση νέου κτιρίου, το έργο που επιτελεί το ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης, θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί. Ο Δήμος Λέσβου, συντονισμένα και οργανωμένα στήριξε και στηρίζει το ΚΕΘΕΑ, που προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια σε εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειές τους και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο ενάντια στον ύπουλο εχθρό των ναρκωτικών».

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου