Με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που υπέγραψαν σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, το πρωί, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος και ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Νίκος Ζούρος, παρουσία του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου, Γιώργου Χατζηαργυρού, προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας υλοποίησης των έργων:

 • «ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
 • «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
 • «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ», στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου του Δήμου Λέσβου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.), το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013, με Φορέα Υλοποίησης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Οι κύριοι σκοποί της προώθησης και σήμανσης του Γεωπάρκου, είναι οι εξής:

 

 • Η διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον τομέα του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τουρισµού, τη διάδοση και την προώθηση επισκέψεων και περιηγήσεων.
 • Η εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη, που ενσωματώνεται σε ενημερωτικές δράσεις, δράσεις πληροφόρησης και εκπαιδευτικά προγράμματα, παραγωγή εργαλείων που στοχεύουν στην ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων (φυλλάδια, έντυπα, ενημερωτικοί οδηγοί, αναµνηστικά είδη κ.τ.λ.) που αναπτύσσουν τη στενή σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που περιλαμβάνει το Γεωπάρκο.

Οι παραπάνω θεματικές δράσεις αφορούν παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νησί που ομαδοποιούνται επίσης σε γεωγραφικές περιοχές όπου εντοπίζεται η κύρια τουριστική δραστηριότητα. Οι περιοχές αυτές είναι:

 • περιοχή Βόρειας Λέσβου (Μήθυμνα-Πέτρα-Ηφαιστειακό Κέντρο Λεπετύμνου), 
 • περιοχή Νότιας Λέσβου (Πλωμαρίου-Πολυχνίτου και ορεινού όγκου Ολύμπου), 
 • περιοχή Δυτικής χερσονήσου Λέσβου και Ηφαιστειακού Κέντρου Ορδύμνου, 
 • περιοχή Κεντρικής και Ανατολικής Λέσβου (Αγία Παρασκευή -Μανταμάδος – Θερμή – Κόλπος Γέρας - Μυτιλήνη).

Μέσω των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται στις περιοχές αυτές, θα αναδειχθεί η λειτουργία της Λέσβου ως Γεωπάρκου και θα είναι ορατή η εικόνα του Γεωπάρκου σε όλο το νησί.

Για την τοποθέτηση των πινακίδων στις 90 θέσεις ενδιαφέροντος του Γεωπάρκου Λέσβου, διαμορφώνεται ειδικό Σχέδιο Επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Καθορισμός του περιεχομένου του μηνύματος προς επικοινωνία στους επισκέπτες κάθε θέσης.
 • Πληρέστερη δυνατή γνώση των χαρακτηριστικών περιβαλλοντικής ταυτότητας της θέσης ώστε να γίνεται ουσιαστική ενημέρωση των επισκεπτών. 
 • Λαμβάνεται υπόψη το προφίλ των επισκεπτών και ιδιαίτερα το επίπεδο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησής τους με στόχο την δημιουργία των καλύτερων δυνατών εμπειριών μνήμης.


Μεταξύ των 90 θέσεων που θα σημανθούν περιλαμβάνονται:

 • Ηφαιστειακοί κρατήρες, και εντυπωσιακές ηφαιστειακές εμφανίσεις διάσπαρτες σε όλη τη Λέσβο
 • Θέλεις απολιθωμάτων
 • Θέσεις γεωθερμικών πηγών 
 • Θέσεις καταρρακτών
 • Θέσεις ρηγμάτων
 • Θέσεις μεταλλοφόρων εμφανίσεων και που έτυχαν στο παρελθόν μεταλλευτικής εκμετάλλευσης. 
 • Θέσεις σπηλαίων
 • Θέσεις σημαντικών γεωλογικών δομών
 • Θέσεις με ιδιαίτερη γεωμορφολογική αξία
 • Θέσεις και τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους

«Και αυτή η σημαντική εξέλιξη, σηματοδοτεί την έμπρακτη και ουσιαστική βούληση των δύο Φορέων, δηλαδή του Δήμου Λέσβου και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, να αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητες που η απόφαση της UNESCO έδωσε στο νησί μας, με τον χαρακτηρισμό του ολοκλήρου ως Γεωπάρκο, με άμεσες και ποικίλες ευνοϊκές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λέσβου. Τώρα χρειάζεται διαρκής και συλλογική προσπάθεια με στόχο να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος αυτό το ιδιαίτερο και σημαντικό γεγονός της ένταξης της Λέσβου σαν το μοναδικό νησί στον κόσμο στα ενενήντα περίπου Γεωπάρκα της UNESCO, παγκοσμίως», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου