Το ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου άρχισε την λειτουργία των κατωτέρω Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2015-2016, τα οποία λήγουν στις 31/7/2015.

Αναλυτικά για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» .