Στις 14 Ιανουαρίου 2019 και περί ώρα 08:00 προκλήθηκε βλάβη του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα στο Σύστημα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας στο ηλεκτρικό σύστημα όλης της Λέσβου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην αφή – σβέση του δημοτικού φωτισμού. Για το εν λόγω πρόβλημα έχει εκδοθεί στις 15-12-2018 δελτίο τύπου από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επειδή λόγω αυτού του προβλήματος καταγράφονται άσκοπες καταναλώσεις, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λέσβου έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις, καθώς και για την αποζημίωση του Δήμου για τις τυχόν βλάβες που θα προκύψουν στους λαμπτήρες από τη συνεχή λειτουργία αυτών.