Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε, την παρακάτω επιστολή, με θέμα τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-13), ως προς τη διενέργεια διαγωνισμών, για τις προμήθειες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

Oλόκληρη η επιστολή εδώ

Το έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ εδώ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου