Ο Δήμος Mυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «Πραγματοποίηση διπλής συναυλίας της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ  στις 22/12/2019 στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης (Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο) στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.591,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΜΕΛΕΤΗ